Våre terapeuter

 

ann-kristin-johansenAnn-Kristin Johansen

Fysioterapeut MNFF og spesialist i psykomotorisk fysioterapi MNFF
Telefon: 92 81 22 60
E-post: ann.kr.joh@gmail.com
Spesialfelt: psykomotorisk fysioterapi


Live Heimdal Tonsenhagen fysikalskeLive Heimdal

Fysioterapeut MNFF og psykomotorisk fysioterapeut
Telefon: 95 08 01 29
E-post: liveheim@hotmail.com
Spesialfelt: psykomotorisk fysiote


Nazanin B. Heydar

Fysioterapeut MNFF – Muskel-skjelett, kvinnehelse/gravide og lymfødem behandling
Telefon: 98 66 30 92
E-post: nazanin.b.heydar@tonsenhagenfysikalske.no
Spesialfelt: Muskel-skjelett, kvinnehelse/gravide og lymfødem behandling

Elisabeth Rygge

Elisabeth begynner hos oss i 50 % stilling 1. september.

Mensendieck-fysioterapeut og psykomotorisk fysioterapeut
Telefon: 95 77 76 96
email: Elisabeth.rygge@tonsenhagenfysikalske.no
Spesialfelt: psykomotorisk fysioterapi