Våre terapeuter

 


Live Heimdal Tonsenhagen fysikalskeLive Heimdal

Fysioterapeut MNFF og psykomotorisk fysioterapeut
Telefon: 95 08 01 29
E-post: liveheim@hotmail.com
Spesialfelt: psykomotorisk fysiote


Nazanin B. Heydar

Fysioterapeut MNFF – Muskel-skjelett, kvinnehelse/gravide og lymfødem behandling
Telefon: 98 66 30 92
E-post: nazanin.b.heydar@tonsenhagenfysikalske.no
Spesialfelt: Muskel-skjelett, kvinnehelse/gravide og lymfødem behandling

Elisabeth Rygge

Mensendieck-fysioterapeut og psykomotorisk fysioterapeut
Telefon: 95 77 76 96
email: Elisabeth.rygge@tonsenhagenfysikalske.no
Spesialfelt: psykomotorisk fysioterapi