Om oss

Instituttet ligger i Bjerke bydel nord i Oslo, rett ved Bjerkebanen. Vi er tre fysioterapeuter som jobber med kommunal avtale. Nazanin har kompetanse innen muskel-skjelett plager, lymfødem, kvinnehelse/ gravide. Vi andre to jobber med psykomotorisk fysioterapi.

Vi som gir psykomotorisk behandling, har  jobbet med tradisjonell fysioterapi i mange år før vi tok videreutdanning på høgskolen i Oslo. Det som skiller denne behandlingsformen fra tradisjonell fysikalsk behandling, er at det er en mer helhetlig tenkning som ligger bak.

Psykomotorisk fysioterapi er en helhetlig behandling, der vi hele tiden søker å se sammenhenger mellom de kroppslige plagene pasientene kommer med, livssituasjonen i dag, og de opplevelser pasienten har med seg. Du kan lese mer om denne behandlingsformen ved å gå inn på siden psykomotorisk fysioterapi.

Fra 01.01 2019 er det fri tilgang til fysioterapi. Det er derfor ikke nødvendig med henvisning. Vi behandler bare pasienter med henvisning, og følger NFFs takstplakat for egenandel. Pasientens egenandel avhenger av diagnose og type behandling. For tiden er egenandelen for psykomotorisk fysioterapi 299 kroner.

Instituttet er åpent hverdager fra kl 8.00 til 16.00. Avbestilling av timer må skje senest kl. 15 arbeidsdagen før.